Kontakt: +48 506 188 004

Aktualności

AKTYWNY SAMORZĄD - ruszył termin składania wniosków!

aktywny-smorzad

Aktywny Samorząd 2022 – refundacja zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Od 1 marca rozpoczyna się przyjmowanie wniosków do programów dofinansowań w ramach programu Aktywny Samorząd 2022.

Od 1 marca 2022 jest możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach programu :

Czytaj więcej...

Bal karnawałowy dla dzieci

BAL-ZAPROSZENIE-DZIECI

Bal karnawałowy, który organizuje Fundacja Aktywizacji Funkcjonalnej i Społecznej AFiS ma na celu przede wszystkim świetną zabawę dla naszych podopiecznych. Wszystkie atrakcje, które są zaplanowane są dedykowane z myślą o osobach poruszających się na wózkach. Nie często zdarza się aby dzieci, mogły uczestniczyć w takim balu w swoich szkołach czy przedszkolach w pełnym wymiarze, gdyż większość atrakcji zaplanowanych przez animatorów wykracza poza ich możliwości fizyczne. Dzięki naszemu przedsięwzięciu dzieci będą miały rehabilitację społeczną i wyrysowane w głowie mnóstwo wspomnień, którymi będą mogły dzielić się ze swoimi rówieśnikami.

Fundacja Aktywizacji Funkcjonalnej i Społecznej AFiS
ul.Powstańców 9/80
05-800 Pruszków
NR KONTA bank PEKAO SA: PL 65 1240 6380 1111 0010 9272 1671
tytuł "darowizna na cele statutowe fundacji"

Prośba o wsparcie - LINK

 

Podaruj Tobiaszowi 1%

Nadolczak-Tobiasz

Tobiasz ma półtora roku. Ma zdiagnozowaną encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienną, czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce, wzmożone napięcie mięśniowe, padaczkę lekooporną, nawet karmić musimy go strzykawką przez sondę nosowo-żołądkową, ponieważ nie potrafi dobrze przełykać.

Czytaj więcej...

Dofinansowanie na elektryczny wózek inwalidzki - jak otrzymać?

dofinansowanie

Po pięciu latach, PFRON przywraca program dofinansowań do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznych. Osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać nawet do 10 tys. zł dofinansowania. Gdzie i jak złożyć wniosek? Jakie są wymagania do otrzymania dofinansowania?

W celu uzyskania formularza i złożenia wniosku o dofinansowanie należy skontaktować się z właściwym dla miejsca Państwa zamieszkania Powiatowym lub Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie.

  1. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto wózka
  2. Wniosek może złożyć osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku dzieci i młodzieży – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.
  3. Osoby w wieku emerytalnym mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione. Pozostałe osoby w wieku emerytalnym nie są pozbawione pomocy w zakupie wózka elektrycznego ze środków publicznych. Na podstawie zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek (specjalny) mogą uzyskać wsparcie w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ze środków PFRON w ramach zadań ustawowych powiatu (środki m.in. na ten cel przekazywane są do powiatów corocznie, według algorytmu).
  4. Wniosek należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie można także złożyć wniosek, ale wraz z podaniem o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.
  5. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub nie uczą się, podlegają opiniowaniu przez eksperta PFRON w celu potwierdzenia uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
  6. Jeśli dysponujecie Państwo zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia - prosimy o dołączenie kopii tego dokumentu do wniosku o dofinansowanie.
  7. Wnioski będą rozpatrywane przez Realizatora programu (samorząd powiatowy). Przed zakupem wózka konieczne będzie zawarcie umowy dofinansowaniapomiędzy Wnioskodawcą i Realizatorem programu.
  8. Przyznane dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy sprzedawcy wózka - na podstawie wystawionej  faktury VAT.

źródło: PFRON

W celu pomocy w złożeniu wniosku, a także odpowiednim doborze wózka inwalidzkiego o napędzie w elektrycznym, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem
pod linkiem: http://www.habitusbc.com.pl/habitus-kontakt

 

 

PFRON przywraca dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym

Do 10 tys. złotych dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z dysfunkcją narządu ruchu. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł.

pfron-dofinansowanie

Dofinansowanie do wózków o napędzie elektrycznym wraca po pięciu latach i jest ważnym krokiem w działalności PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych. - Jestem przekonany, że rozszerzenie programu PFRON o możliwość dofinansowania zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego jest odpowiedzią na wyzwanie nowoczesności w zakresie wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych, a tym samym doskonale uzupełnia szeroki zakres działań w ramach programu Dostępność Plus i wpisuje się w postanowienia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – mówił podczas briefingu pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych i sekretarz stanu w MRPiPS Krzysztof Michałkiewicz.

Wznowienie dofinansowań do zakupu wózka elektrycznego to ponowne rozszerzenie oferty Funduszu skierowanej do osób, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne.

– Dofinansowania na zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym realizowane są w ramach naszego programu za pośrednictwem samorządów. Przewidywane wydatki na ten cel wyniosą w 2019 roku około 20 mln zł – zaznaczyła prezes zarządu PFRON Marlena Maląg. Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16. roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

– Decyzję o ponownym uruchomieniu pomocy w zakupie wózka elektrycznego podjęliśmy w związku z intensywnie zgłaszanymi w trakcie konsultacji publicznych potrzebami osób niepełnosprawnych – wyjaśnia prezes Maląg.

Jak będzie można uzyskać dofinansowanie? Trzeba zacząć od złożenia wniosku w powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie lub w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego przez PFRON (SOW).

Program „Aktywny samorząd” w ramach którego udzielane będzie wsparcie finansowe na zakup wózka o napędzie elektrycznym jest jednym z ważniejszych programów realizowanych przez Fundusz we współpracy z samorządami. Na jego realizację w tym roku PFRON przeznacza w sumie prawie 172 mln zł. Program jest nakierowany na wydajniejszy model polityki społecznej osób niepełnosprawnych oraz pozwala na aktywniejsze włączenie się struktur lokalnych w działania rehabilitacji społecznej. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Szkolenie produktów firmy Levicare

1

Dnia 21.02.2019 r, firma Habitus uczestniczyła w szkoleniu produktów firmy Levicare - polskiego producenta podnośników, ułatwiających opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.

Dzięki uczestnictwu szkoleniu pracownicy firmy Habitus zdobyli niezbędną wiedzę pozwalającą dobrać odpowiedni sprzęt dla osoby niepełnosprawnej, którego celem jest likwidacja barier. 

Jesteśmy by pomóc !!!

Zdjęcia:

Przekaż 1% podatku

hospicjum str

 

Udział w Pikniku Integracyjnym „Żyjmy Razem”

podziekowanieW dniu 23 sierpnia 2015 r. wzięliśmy udział w Pikniku Integracyjnym „Żyjmy Razem” zorganizowanym na terenie lotniska w Białej Podlaskiej. Głównym celem tego przedsięwzięcia było wsparcie dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez aktywizowanie społeczności lokalnej, promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych oraz uczenie tolerancji i wzajemnego szacunku.

Piknik udało się zorganizować dzięki wspólnemu zaangażowaniu urzędów, instytucji miejskich, fundacji i stowarzyszeń.
Jesteśmy dumni, że firma HABITUS także przyczyniła się do realizacji tak dużej imprezy integracyjnej dla osób niepełnosprawnych.
Wierzymy, że nasze zaangażowanie i okazana pomoc zaowocują w przyszłości dalszą współpracą i aktywnym działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych w tamtejszym regionie.

Zespół HABITUS

Koncert charytatywny z udziałem Pani Haliny Kunickiej

koncert kunickaW dniu 27 maja 2015 r. o godz. 16 w Teatrze Miejskim w Sieradzu odbędzie się Koncert charytatywny z udziałem Pani Haliny Kunickiej, którego jesteśmy współorganizatorem.


Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…

  1. NETTI DYNAMIC SYSTEM

logo habitus bottom

Our website is protected by DMC Firewall!