Kontakt: +48 506 188 004

Zasady refundacji i dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą oraz możliwościami związanymi z zakupem nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego.

Poniżej zaprezentowane zostały zasady refundacji wózka inwalidzkiego oraz sposoby na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego z uwzględnieniem zleceń NFZ przeznaczonych do realizacji.

Zaopatrujemy ośrodki zdrowia w urządzenia medyczne przeznaczone dla pacjentów posiadających trudności z poruszaniem się. Ułatwiają one codzienne funkcjonowanie, wykonywanie ćwiczeń oraz poddawanie się badaniom lekarskim. Pozyskiwane są od sprawdzonych producentów znanych z solidnych oraz niezawodnych urządzeń.

Opisane zasady refundacji wózka inwalidzkiego oraz innych urządzeń pomaga w załatwieniu formalności oraz zdobyciu niezbędnego dofinansowania. Zostały one zaprezentowane w taki sposób, by ułatwić zrozumienie zawiłych ustępów i zwiększają szansę na zdobycie środków na nowoczesne urządzenia znajdujące się w naszej ofercie.

Dofinansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 06.12.2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.

Jak uzyskać dofinansowanie NFZ?

 • Zwróć się do lekarza o wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze. Należy pamiętać o tym, że lekarz pierwszego kontaktu jest uprawniony do wystawiania zleceń tylko na niektóre artykuły
 • Potwierdź zlecenie do realizacji w oddziale NFZ (Nie wiesz gdzie potwierdzić zlecenie? Pomożemy – skontaktuj się z naszym przedstawicielem lub zadzwoń do najbliższego salonu medyczno-rehabilitacyjnego HABITUS).
 • Przyjdź do najbliższego salonu medyczno-rehabilitacyjnego HABITUS i zrealizuj zlecenie lub staraj się o zwiększenie środków na zalecony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy poprzez dofinansowanie z PCPR lub MOPS.

Dofinansowania PCPR/MOPS

Jeśli mają Państwo problem z wpłaceniem wkładu własnego na zakup sprzętu ortopedycznego bądź potrzebują sprzętu rehabilitacyjnego refundowanego przez NFZ, powinni się Państwo zwrócić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub też do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak uzyskać dofinansowanie z PCPR-u lub MOPS-u?

1. Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, które są refundowane przez NFZ.

Jeżeli produkty te zostały już odebrane, a udział własny wpłacony, mogą Państwo starać się o zwrot pieniędzy z udziału własnego w następującej wysokości:

 • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeżeli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez Fundusz limitu dotyczącego określonego wyrobu,
 • nawet do 150% kwoty limitu, który określił Fundusz (jeżeli cena zakupu przekroczyła limit wyznaczony przez NFZ)

Dla przykładu. Jeśli zakupiono poduszkę przeciwodleżynową w cenie 1325 zł - refundacja z NFZ wynosiła 350zł (70% z limitu 500zł), natomiast udział własny - 975zł.

Możliwy do otrzymania zwrot kosztów to: (500zł - 30%) + (500zł + 150zł x max. Do 150%) = maksymalnie do 975zł.

Jeśli Pacjent otrzyma pełne dofinansowanie, poduszka przeciwodleżynowa będzie bezpłatna!!!

Aby uzyskać dofinansowanie niezbędne jest złożenie następujących dokumentów:

 • ksero wniosku (zlecenia) wydanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej bądź jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny, zaliczanego do wspólnego gospodarstwa domowego,
 • faktura na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (na fakturze musi zostać umieszczona informacja o wartości wpłaty własnej oraz wartości refundacji Funduszu),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu,
 • numer NIP,
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (można go znaleźć w każdym MOPS/PCPR).

Jeżeli macie Państwo zlecenie z NFZ i jeszcze go nie zrealizowaliście, możecie Państwo starać się o dofinansowanie w wysokości:

 • 100% zapłaconej kwoty wkładu własnego (jeżeli cena nie była wyższa niż określony przez NFZ limit na konkretny produkt),
 • nawet do 150% kwoty limitu określonego przez NFZ dotyczącego konkretnego produktu (jeśli cena zakupu była wyższa niż limit wyznaczony przez Fundusz).

Dla przykładu. Ustalony przez NFZ limit kwoty refundowanej na wózek inwalidzki specjalny dla dzieci wynosi 3000zł (refundacja 100% do kwoty limitu), jednak cena wózka przewyższa tę kwotę. W trakcie starania się o dofinansowanie mogą Państwo uzyskać maksymalnie 150% kwoty limitu. W tym przypadku jest to 4500zł. Jeśli otrzymają Państwo pełne dofinansowanie, będziecie mieli do dyspozycji kwotę 7500zł.

Starając się o dofinansowanie z PCPR/MOPS należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

 • Ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez NFZ.
 • Zgłoś się do najbliższego salonu medyczno-rehabilitacyjnego HABITUS po fakturę pro forma na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy (faktura pro forma stanowi wycenę i musi zawierać informację o wysokości udziału własnego oraz wartości refundacji NFZ).
 • Oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania, który znajdą Państwo w każdym MOPS czy PCRP.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu.

2. Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jest to forma dofinansowania, która umożliwia otrzymanie kwoty w wysokości maksymalnie 60% wartości wybranego sprzętu. Ten typ dofinansowania dostępny jest przy zakupie różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, w tym sprzętu do ćwiczeń, mat do hydromasażu, sprzętu toaletowego dla niepełnosprawnych, koncentratorów tlenu i wielu innych produktów do rehabilitacji.

W celu otrzymania tego rodzaju dofinansowania niezbędne jest złożenie takich samych dokumentów jak w sytuacji opisanej powyżej, jednak zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny oraz środki pomocnicze niezbędne jest zaświadczenie od lekarza specjalisty, łącznie z zaleceniem zakupu konkretnego sprzętu.

Kiedy dofinansowanie zostanie przyznane, konieczne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu, a następnie przedstawienie rachunku lub faktury VAT, w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

3. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.

Kolejna z form dofinansowania, umożliwiająca uzyskanie dofinansowania w wysokości nawet do 80% wartości sprzętu. Dofinansowanie to można uzyskać starając się np. o zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika wannowego, transportowo-kąpielowego, szyn do samochodu, jak również wieli innych specjalistycznych urządzeń, których celem jest ułatwienie przemieszczania się osobom niepełnosprawnym.

W celu uzyskania takiego dofinansowania konieczne jest złożenie takich samych dokumentów, jak to ma miejsce w sytuacji opisywanej wyżej, jednak zamiast zlecenia NFZ na sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze, niezbędne jest dostarczenie zaświadczenia od lekarza specjalisty, w którym zaleca on zakup właśnie tego sprzętu rehabilitacyjnego.

W momencie gdy dofinansowanie zostanie przyznane, konieczne jest podpisanie umowy, a następnie dokonanie zakupu i przedstawienie dokumentów zakupu z odroczonym terminem płatności, w celu przelania pieniędzy na konto sprzedawcy.

4. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

To rodzaj dofinansowania, które skierowane jest przede wszystkim do osób chcących przystosować swoje mieszkanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym przypadku dofinansowanie związane jest nie tylko z zakupem sprzętu, ale także z koniecznymi do przeprowadzenia pracami budowlanymi. Wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie 80% wartości sprzętu bądź wykonanych prac.

W celu uzyskania dofinansowania tego typu niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • orzeczenie o niepełnosprawności bądź jej stopniu,
 • kosztorys na zakup określonego urządzenia do likwidacji barier bądź też projekt wraz z kosztorysem inwestorskim wykonany przez firmę budowlaną,
 • dokument będący podstawą prawną zameldowania w lokalu, w którym będą wykonywane prace,
 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania, który znajdą Państwo w każdym MOPS czy PCPR,
 • zezwolenie właściciela budynku na wykonywanie prac budowlanych związanych z likwidacją barier.

W momencie kiedy dofinansowanie zostanie przyznane, należy podpisać umowę, dokonać zakupu określonego sprzętu lub usług, a następnie przedstawić rachunek lub fakturę VAT z odroczonym terminem płatności. Na sam koniec pracownik MOPS-u lub PCPR-u dokonuje odbioru prac.

Jeśli masz pytania na temat dofinansowania zadzwoń do naszego przedstawiciela lub najbliższego Salonu medyczno-rehabilitacyjnego HABITUS.

logo habitus bottom

Our website is protected by DMC Firewall!