Kontakt: +48 506 188 004

Dofinansowanie na elektryczny wózek inwalidzki - jak otrzymać?

dofinansowanie

Po pięciu latach, PFRON przywraca program dofinansowań do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznych. Osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać nawet do 10 tys. zł dofinansowania. Gdzie i jak złożyć wniosek? Jakie są wymagania do otrzymania dofinansowania?

W celu uzyskania formularza i złożenia wniosku o dofinansowanie należy skontaktować się z właściwym dla miejsca Państwa zamieszkania Powiatowym lub Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie.

  1. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto wózka
  2. Wniosek może złożyć osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku dzieci i młodzieży – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.
  3. Osoby w wieku emerytalnym mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione. Pozostałe osoby w wieku emerytalnym nie są pozbawione pomocy w zakupie wózka elektrycznego ze środków publicznych. Na podstawie zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek (specjalny) mogą uzyskać wsparcie w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ze środków PFRON w ramach zadań ustawowych powiatu (środki m.in. na ten cel przekazywane są do powiatów corocznie, według algorytmu).
  4. Wniosek należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie można także złożyć wniosek, ale wraz z podaniem o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.
  5. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub nie uczą się, podlegają opiniowaniu przez eksperta PFRON w celu potwierdzenia uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
  6. Jeśli dysponujecie Państwo zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia - prosimy o dołączenie kopii tego dokumentu do wniosku o dofinansowanie.
  7. Wnioski będą rozpatrywane przez Realizatora programu (samorząd powiatowy). Przed zakupem wózka konieczne będzie zawarcie umowy dofinansowaniapomiędzy Wnioskodawcą i Realizatorem programu.
  8. Przyznane dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy sprzedawcy wózka - na podstawie wystawionej  faktury VAT.

źródło: PFRON

W celu pomocy w złożeniu wniosku, a także odpowiednim doborze wózka inwalidzkiego o napędzie w elektrycznym, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem
pod linkiem: http://www.habitusbc.com.pl/habitus-kontakt

 

 

logo habitus bottom

DMC Firewall is a Joomla Security extension!