Kontakt: +48 506 188 004

AKTYWNY SAMORZĄD - ruszył termin składania wniosków!

aktywny-smorzad

Miło nam Państwa poinformować, że ruszyły nabory wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd obszar C - czyli pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym oraz obszar A- zakup fotelika samochodowego rehabilitacyjnego.

Jest to świetna wiadomość zarówno dla Państwa jak i dla pacjentów.

Od 1 marca jest możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach programu :

Aktywny Samorząd na rok 2020.

Program skierowany jest dla osób niepełnosprawnych, dla których program jest instrumentem pomocy lub codziennej pracy.

Składanie wniosków trwa do 31 sierpnia b.r.

Pośród wielu obszarów dofinansowań znajdują się:

OBSZAR A:

- zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresatem są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfukcją narządu ruchu.
Pod tym programem można otrzymać dofinansowanie na zakup fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej. Wysokość dofinansowania to 6.000,00 zł. przy czym wymagany wkład własny to co najmniej 15% ceny brutto zakupu

OBSZAR C:

- zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

- zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka elektrycznego.

Zadanie 1: zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przewidziany jest dla osób do 16 roku życia z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla osób starszych ze znacznym stopniem niepełnosprawności- z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Wysokość dofinansowania podstawowa to 10.000,00 zł., z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000,00 zł.

Zadanie 2: utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; program ten jest skierowany o osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 3.500,00 zł., z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.000,00 zł.

 Zadanie 5: zakup skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym: to dofinansowanie obejmuje wszelkiego rodzaju napędy elektryczne:  (w kołach, napędy tylne) oraz dostawki elektryczne.

Jest ono adresowane do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

Wysokość dofinansowania do 7.500,00 zł.

Wysokość wkładu własnego wymaganego przez PFRON:

Zadanie 1 przy zakupie wózka o napędzie elektrycznym: min. 10% ceny brutto zakupu wózka

Zadanie 5: przy zakupie skutera lub oprzyrządowania elektrycznego: min.: 25% ceny zakupu produktu.

Składanie wniosku odbywa się bądź tradycyjnie poprzez wypełnienie wniosku (w załączniku wzory wniosków) lub poprzez stronę internetową za pomocą portalu SOW.

 https://sow.pfron.org.pl/

Skorzystanie z SOW wiąże się z założeniem profilu na portalu. Tutaj możesz zobaczyć jak założyć profil zaufany

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/page/index.html oraz na filmie https://youtu.be/eUGv4ECjf4I

Dodatkowo punktowane jest:

- złożenie wniosku poprzez portal SOW

- zalogowanie się do w/w portalu przy pomocy Profilu Zaufanego

- złożenie wniosku w pierwszym półroczu tego roku.

Nasz terenowi Koordynatorzy Sprzedaży służą pomocą przy wypełnieniu wniosków oraz omówieniu konfiguracji wózka i jego wyceny.

 

DODATKOWE INFORMACJE NA STRONIE PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/

logo habitus bottom

Our website is protected by DMC Firewall!